Verder lezen

Er zijn verschillende artikelen en documenten verschenen in het project Rekenen op spel. Ook bestaan er andere bronnen waar je informatie en inspiratie kunt vinden over rekenen-wiskunde van het jonge kind.

Reken-wiskundedoelen voor peuters

Reken-wiskundedoelen voor kleuters

Good practices in de praktijk

In onderstaande artikelen kun je lezen over concrete voorbeelden van Rekenen op spel in de praktijk.

vb-39-4-Keijzer-Dit-wordt-een-moskee

Good practices in de lerarenopleiding en nascholing

Onderstaand artikel geeft voorbeelden van het werken met beeldmateriaal om met studenten of professionals te oefenen in het herkennen van wiskunde in dagelijkse situaties.

Van Slijpe, J.W. & Tjallema, M. (2020)Wiskunde is overalVolgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 39(3), 41-46.

Onderzoek

Wat heeft het onderzoek binnen Rekenen op spel aan inzichten opgeleverd?

Keijzer, R., Boland, A., Van der Zalm, E., & Peltenburg, M. (2020)Mathematics in playIn EAPRIL 2019 Proceedings (pp. 13-24). Leuven: EAPRIL.

Visie op reken-wiskunde-onderwijs aan jonge kinderen

Er bestaan verschillende visies op de rol van rekenen-wiskunde in het onderwijs aan jonge kinderen. Keijzer en Logtenberg beargumenteren waarom een spelgeoriënteerde aanpak de voorkeur verdient boven het aanbieden van geïsoleerde reken-wiskundedoelen via ‘directe instructie’.

Andere bronnen

Kijken naar kinderen. Een website en programma ontwikkeld door Brenda Terlouw om studenten, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te ondersteunen in het herkennen en interpreteren van wiskundig handelen en denken van jonge kinderen.

Blog: De betekenis van een klok in het leven van een kleuter. Hanneke Saaltink, leerkracht in groep 1-2, schrijft in haar blog hoe kinderen eigen betekenissen geven aan de klok, vanuit hun rollenspel.

Blog: Loose parts and developmentally appropriate play. Hilde Stroobants, lerarenopleider in Vlaanderen, schrijft in dit blog welke waarde het spelen met loose parts heeft, onder andere voor de reken-wiskunde-ontwikkeling.

Links