Eén van de wiskunde-domeinen voor het jonge kind is ‘Verbanden’, hieronder vind je meer informatie over dit domein, hoe je doelen uit dit domein in het spontane spel van kinderen kunt herkennen én hoe je de nieuwsgierigheid van kinderen kunt prikkelen in hun spel om ontwikkeling in dit domein te stimuleren.

Domeinbeschrijving verbanden

Kinderen moeten regelmatig schema’s interpreteren, zoals het planbord in het lokaal, de stroken naast elkaar die de lengtes van de kinderen voorstellen of de kalender die laat zien dat er een van de kinderen jarig is. Dergelijke schematische weergaven gebruiken hoort bij het domein ‘Verbanden’.

Verbanden spelen een rol in tal van routines in de groep. Het gaat bij verbanden om schematische weergaven die bijvoorbeeld laten zien wat je gaat doen, hoe je mag werken, wat de regelmaat in de dag is, wat de tijd van het jaar is en wat het weer is. Verbanden kunnen ook andere voor kinderen betekenisvolle situaties in beeld brengen, zodat er uitspraken gedaan kunnen worden over de situatie in de groep, zoals ‘Wie is er vandaag jarig?’.

Kinderen worden in de loop van de tijd beter in het interpreteren van schematische weergaven en zijn ook steeds beter in staat deze schematische weergaven zelf te maken.

Doelen bij peuters

Kinderen stimuleren tot

  • verkennen van schematische weergaven van informatie;
  • experimenteren met schematisch weergeven van informatie.

Doelen bij kleuters

Kinderen stimuleren tot

  • verkennen van schematische weergaven van informatie;
  • experimenteren met schematisch weergeven van informatie, zoals bijvoorbeeld in een tabel of grafiek.

Hoe zie je dit terug in spontaan spel?

De aard van het domein verbanden, maakt dat dit vooral naar voren komt in aanbod en in dagelijkse routines. Die kunnen vervolgens leiden tot spontaan spel, als de speelleeromgeving daarop is ingericht. Die moet aanleiding geven om in spontaan spel te ordenen of om gegeven ordeningen te interpreteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het gebruik van een planbord en het gesprek over wat er vandaag gedaan wordt, welke dag het is of welk weer het is. Daarnaast kan de leeromgeving samen met de kinderen ingericht zijn met geordende informatie (een grafiek of tabel) over bijvoorbeeld de lengte van de kinderen, huisdieren die de kinderen thuis hebben of andere aspecten die kinderen bezighouden.

 

 

Consequenties voor de inrichting van de speelleeromgeving

Kinderen vinden in de leeromgeving verschillende schematische weergaven, zoals een planbord, waarop schematisch is weergegeven wat er vandaag gedaan wordt of een bord waarop staat welke dag het vandaag is en wat voor weer het is. Ze vinden daar bovendien geordende informatie over het actuele thema, bijvoorbeeld hoeveel kinderen welk fruit bij zich hebben. De lengte van kinderen kan visueel gemaakt worden met stroken. In het voorjaar wordt in een tabel bijgehouden hoeveel eieren de knuffelkip heeft gelegd, door voor elke dag een aantal eitjes te tekenen.