De speelleeromgeving benutten en versterken

Wiskundespeurtocht

Wat zie je aan kansen voor reken-wiskunde ontwikkeling als je door een wiskundebril naar de klas kijkt?

Het is heel leerzaam om als leerkracht bij elkaar in de klas te kijken en te bespreken wat er allemaal in de klas hangt en ligt. Welke onderdelen van de rijke leeromgeving dragen bij aan de reken-wiskunde ontwikkeling?  In veel klassen hangen getallenlijnen en getalbeelden. Daarin is de wiskunde goed herkenbaar. Zie je het ook in de afbeeldingen van de kikkers? Dan denk je misschien in eerste instantie aan beeldende vorming of het ontwikkelen van de motoriek. De kikkers zijn  prachtige voorbeelden van meetkundige ontwikkeling. Waar in de eerste afbeelding het maken van een patroon met afwisselend een rode en een witte streep nog lastig is heeft de maker van de derde kikker door dat de horizontale strepen op de broek verticaal worden als je je been omhoog doet. Met elkaar zien leerkrachten al heel veel, de wiskundebril van de rekenexpert laat weer nieuwe ontdekkingen zien, hebben we ervaren in het onderzoek. Zie jij wat de rekenexpert ziet? Op pabo’s en onderwijsbegeleidingsdiensten vind je rekenexperts die je kunnen helpen leren kijken.

Foto-opdracht

De  foto-opdracht hebben we hier http://rekenenopspel.nl/professionalisering/professionalisering-wiskunde-domeinen-en-doelen/#docout-1 besproken. Die kan je ook goed inzetten bij het analyseren en verbeteren van de rijke leeromgeving.